HOMESAMEN VLIERDENDORPSGIDSHET TROMMELTJEAGENDACONTACT
Stuurgroep Samen VlierdenWonen en WerkenJeugd en JongerenOuderen en WelzijnVeiligheid en Openbare ruimteVerenigingen en Samenwerking

WAT IS SAMEN VLIERDEN?

Samen Vlierden is een allesomvattend positief en breed gedragen platform voor Vlierden ter behoud van en waar nodig ter verbetering van de leefbaarheid.

Hiertoe zijn vooralsnog, naast de Stuurgroep, vijf werktakken in het leven geroepen. Iedere werktak vertegenwoordigt een bepaalde bevolkingsgroep of behandelt een bepaald thema. Bespreking van -voor Vlierden van belang zijnde- onderwerpen zal gebeuren door middel van tijdelijke -door de Stuurgroep te formeren- projectgroepen die onder gebracht worden bij een van deze werktakken. Via deze site zult u geïnformeerd worden over de onderwerpen die momenteel behandeld worden of al behandeld zijn. Klik hiervoor op een van de hiernaast opgenomen buttons.

De Stuurgroep van Samen Vlierden heeft bij dit alles een coördinerende en ondersteunende rol. Daarnaast treedt zij op als gesprekspartner van bijvoorbeeld de gemeente Deurne of andere vertegenwoordigende instanties.

 

Heeft u vragen of suggesties laat het ons weten via info@samenvlierden.nl Ook als u zich graag actief wilt inzetten binnen één van de werktakken of deel uit wilt maken van een projectgroep kunt u dat via dit mail-adres aangeven.


Correspondentieadres              Samen Vlierden:

Vlierdenseweg 158
5756 AC Vlierden

Bankrekeningnummer: 1545.02.804

Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
DownloadsDisclaimer