Bouwen op ’t Jeugdveld – CPO Vlierden Zuid

VLIERDEN – De ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan Vlierden-Zuid ’t Jeugdveld’ is in volle gang. Er worden stappen gezet om het terrein tijdig bouwrijp te maken en een herziening van het bestemmingsplan is in voorbereiding. Verder worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden bepaald, met mogelijkheden voor diverse typen woningen, van rijwoningen voor starters tot levensloopbestendig Lees meer…