Aanpassing N279 Veghel – Asten

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het realiseren van een snelle, veilige, slimme en toekomstbestendige N279 tussen Veghel en Asten. De samenwerkingspartners vinden dat de knelpunten op de N279 tussen Veghel en Asten aangepakt moeten worden om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op de weg te verbeteren. De partijen onderzoeken samen de mogelijke oplossingen, zoals het ongelijkvloers maken van kruisingen en het aanleggen van omleidingen bij Veghel en Helmond. Ook wordt de inzet van nieuwe technieken op het gebied van mobiliteit bekeken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De bestuurders hebben afspraken gemaakt over de oplossingsmogelijkheden die onderzocht moeten worden. Deze zijn uitgewerkt in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie vormt de eerste stap om te komen tot een milieueffectprocedure (m.e.r.) De notitie lag t/m 24 oktober 2016 ter inzage bij de diverse gemeenten en het provinciehuis.

 Inloopbijeenkomst
Op 20 september 2016 was een van de stuurgroepleden van Samen Vlierden aanwezig bij een inloopbijeenkomst georganiseerd door de provincie m.b.t. de nieuwe plannen rondom de N279. De provincie en de gemeenten gingen in op de plannen voor de N279, de notitie Reikwijdte en Detailniveau, het verdere proces en de planning. Een en ander is een langlopend traject dat -met name daar waar het het ‘Vlierdense deel’ betreft- nauwlettend gevolgd zal worden door Samen Vlierden. Toegezegd is dat vervolgstappen in samenspraak met alle betrokkenen gemaakt zullen worden. T.z.t. zal Samen Vlierden mocht dat wenselijk zijn dan ook een projectgroep in het leven roepen die zich bezig gaat houden met dit onderwerp. Wordt vervolgd….

Benieuwd naar het hele tracé en de stand van zaken? De website van de provincie Noord-Brabant helpt je verder.