Waar laat ik mijn afval?

Oud papier:  (gratis)
Oud papier wordt elke 1e zaterdag van de maand bij je thuis opgehaald door Fanfare Wilhelmina en Carnavalsvereniging de Dorstvlegels. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan beide verenigingen.

Oud ijzer:  (gratis)
Oud ijzer en blik kun je wegbrengen naar de daarvoor bestemde container. Deze is geplaatst aan de Brouwhuisweg ter hoogte van de boerderij van de familie Keijsers (huisnummer 36). De opbrengst van het oud ijzer komt ten goede aan de Bond van Ouderen.

Glas:  (gratis)
Onder glasafval verstaan we glazen verpakkingen, zoals flessen en potten, waarin dranken, eten, cosmetica en medicijnen hebben gezeten. Glas kun je op kleur (wit, groen en bruin) gescheiden deponeren in de glascontainer achter de kiosk. Glazen potten mag je met deksel en (kleine) restjes in de glasbak gooien. Je hoeft ze dus niet eerst schoon te maken. Grote voorwerpen zoals glasplaten en ramen kun je gratis inleveren bij de milieustraat.

Kleding:  (gratis)
Bruikbare kleding kun je deponeren in een gesloten zak in de kledingcontainer achter de kiosk.

Frituurvet: (gratis)
Bij de parkeerplaats van sportpark Hoge Zijde staat een gele container, waarin oud frituurvet in gesloten verpakkingen kan worden gedeponeerd. Door hier het frituurvet te deponeren, steun je voetbalvereniging SPV en korfbalverenging DOT.

GFT-E afval:
Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) is natuurlijk afval afkomstig uit de tuin, etensresten en schillen van fruit en overblijfselen van groente. Dit afval bied je aan door middel van het aan de weg zetten van de GFT container. Deze wordt volgens een vast schema door de firma Blink opgehaald. Zorg ervoor dat de groene container op de inzameldag voor 7.30 uur met gesloten deksel en handvatten richting de weg wordt aangeboden. Een zakje in de gft-container mag, maar gebruik alleen zakken van composteerbaar papier of biologisch afbreekbaar plastic. Alleen zakken met een goed zichtbaar kiemplantlogo worden geaccepteerd. Kijk op de site van Blink voor meer info over wat wel en wat niet in de GFT+E container mag en voor tips over het schoonhouden van de container. ​​
Als de container niet geleegd is kun je contact opnemen met Blink. Dit kan uiterlijk de dag na inzameling voor 12.00 uur via 0800 – 0492 (bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.00 – 18.00 uur) of via klantenservice@mijnblink.nl.
Ook kun je het groenafval tegen betaling storten op de milieustraat in Deurne (Indumastraat 3).

Plastic afval (PMD):
PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes en conservenblikken) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel). Je dient het PMD-afval aan te bieden in de daarvoor bestemde PMD-zak (deze zijn gratis af te halen bij o.a. het gemeentehuis of de milieustraat in Deurne). De zakken moeten aan dezelfde kant van de weg worden geplaatst als waar je de containers neerzet. Let op, zijn er in jouw wijk clusterplaatsen aanwezig, plaats dan hier het PMD-afval voor de inzamelaar.
Het PMD-afval kan ook gratis naar de milieustraat gebracht worden.

Grof huishoudelijk afval:
Grof huishoudelijk afval is het afval dat niet in de container past en dat niet gescheiden wordt ingezameld. Denk hierbij aan banken, tapijt, kasten en matrassen. Je kunt dit afval tegen betaling inleveren bij de milieustraat.
Een kleine hoeveelheid -per huishouden maximaal een grote boodschappentas vol- klein grof huishoudelijk afval kun je sinds mei 2021 ook inleveren bij een Grondstoffen Inleverpunt. Te denken is hierbij aan o.a. kleine elektrische apparaten, piepschuim, kleine hoeveelheden hout en steenpuin, batterijen en kleine accu’s, hol en vlak glas, harde kunststoffen en metalen. De GRIP-wagen komt 4x per jaar naar Vlierden en staat op de hoek Brouwhuisweg/Schooteindseweg. Inleveren bij GRIP is gratis. Neem wel je milieupas mee!

Restafval:
Restafval is al het afval dat overblijft na het zoveel mogelijk scheiden van herbruikbare grondstoffen, zoals groente- fruit- en tuinafval, papier, glas, textiel, PMD en grof huishoudelijk afval. Je kunt het restafval aanbieden in de grijze container. De container moet op de inzameldag om 07.30 uur met gesloten deksel en handvatten richting de weg worden aangeboden. Kijk op de site van Blink voor meer info over wat wel en wat niet in de grijze container mag worden aangeboden. ​​​Als de container niet geleegd is kun je contact opnemen met Blink. Dit kan uiterlijk de dag na inzameling voor 12.00 uur via 0800 – 0492 (bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.00 – 18.00 uur) of via klantenservice@mijnblink.nl.
Ook kun je tegen betaling het restafval in vuilniszakken op de milieustraat in Deurne afgeven.

Wanneer GFT-E, PMD en restafval bij jou wordt opgehaald, en op welke dagen de GRIP-wagen naar Vlierden komt kun je zien in de persoonlijke afvalkalender te vinden op de website van Blink. Ook vind je hier meer informatie over de diverse afvalstromen en wat je waar en wanneer kunt inleveren.
Klik hier om naar de website van Blink te gaan.