De gemeente Deurne heeft bij monde van wethouder Verhees aan Samen Vlierden gevraagd te inventariseren of er in Vlierden interesse is voor het opzetten van een nieuw CPO-project. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en houdt in dat je met een aantal geïnteresseerden in eigen beheer huizen bouwt of laat bouwen. Op dit moment is er in Vlierden op zeer korte termijn de mogelijkheid om een CPO-project te starten. De locatie van de oude gymzaal (hoek Keesomstraat – Lorentzstraat) komt hiervoor in aanmerking. Op deze locatie is het volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk om 5 (starters)woningen te realiseren. De gemeente biedt alle medewerking om hier snel van start te kunnen gaan.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname aan dit CPO-project, meld je dan aan via Samen Vlierden, dit kan door een mail te sturen aan: info@samenvlierden.nl . Doe dit voor 28 november 2017, daarna zal door Samen Vlierden, in samenwerking met de gemeente een informatieavond gehouden worden waarin uitleg gegeven wordt over de mogelijkheden binnen een CPO-project. Mochten er uiteindelijk meer dan 5 serieus geïnteresseerden overblijven dan is de gemeente bereid ook de mogelijkheden van andere locaties te onderzoeken voor een CPO-project, dat zal dan wel pas op een langere termijn gerealiseerd kunnen worden.

Aanvulling d.d. 20.02.2018 ►

In eerste instantie hebben 17 personen aangegeven interesse te hebben in het project. Na enkele bijeenkomsten waarin meer informatie is verstrekt over dit CPO-project is de groep van 17 teruggebracht tot 5 Vlierdense jongeren die het project daadwerkelijk gaan starten. Op de plek van de oude gymzaal komt een rij van 5 woningen. De exacte verkaveling wordt nu uitgewerkt. De verwachting is dat de groep op redelijk korte termijn met de bouw kan beginnen.

Aanvulling d.d. 11.09.2018 ►

Het CPO-project loopt voorspoedig en volgens plan. De grond is aangekocht, vergunning aangevraagd en de bestekken (worden) beschreven. De groep heeft gekozen voor architect Rob van Leuven (Vlierden) en aannemer de Leemskuilen (Deurne).

Aanvulling d.d. 21.11.2018 ►

Start woningbouw Keesomstraat
Eind 2017 is op initiatief van Samen Vlierden gestart met een woningbouwproject op het terrein van de voormalige gymzaal aan de Kees-omstraat in Vlierden. Nu, een jaar later, zijn er volop werkzaamheden. Begin november is de aannemer begonnen met het bouwrijp maken. Op het perceel bouwen vijf jonge Vlierdenaren samen hun nieuwe woning. Op de tekening is het plan van woningen met de aangepaste openbare ruimte te zien. De woningen komen met de voorkant aan de Keesomstraat. Het verharde speelveld is een stuk opgeschoven in de richting van de Einsteinstraat, maar is even groot gebleven. Voor de nieuwe woningen aan de Keesomstraat komen langsparkeerplaatsen en aan de Lorentzstraat komen haaksparkeerplaatsen. Om de parkeerplaatsen heen komt groen. De bouw van de woningen start naar verwachting in januari.


Aanvulling d.d. 08.01.2019 ►

Men is begonnen met het grondwerk. Het streven is om in december 2019 klaar te zijn met de bouw van de vijf woningen.

Aanvulling d.d. 12.11.2019 ►

Er is en wordt hard gewerkt. De eerste woningen zijn klaar en worden al bewoond.