Wonen en Werken

Hoe kunnen we zorgen dat we Vlierden toekomstbestendig houden op het gebied van Wonen en Werken. In dit blok vind je informatie over en van de projecten c.q. projectgroepen die onderwerpen behandelen betrekking hebbend op wonen en werken in Vlierden. CPO-project Keesomstraat CPO-project Vlierden Zuid

Jeugd en jongeren

Vlierden heeft een redelijk gevarieerd verenigingsleven, ook voor jongeren. Daarnaast zijn er mooie initiatieven zoals de jeugdsoos en de zondagavond met carnaval. Echter er zijn ook uitdagingen zoals overlast of hangplekken. En misschien is er een “vergeten” groep jongeren binnen Vlierden die nergens terecht kan; wat kunnen we voor én Lees meer…

Stuurgroep Samen Vlierden

De Stuurgroep van Samen Vlierden bestaat uit:  Peter Eijsbouts  Voorzitter  Marie-José Maas  Secretaris  Herman Janssen  Penningmeester  Yvonne Leesberg  PR & Communicatie  Rob van den Heuvel  Bestuurslid  Peter van Otterdijk  Bestuurslid De Stuurgroep van Samen Vlierden heeft een coördinerende en ondersteunende rol en treedt op als gesprekspartner voor bijvoorbeeld de gemeente Lees meer…