Vlierden heeft een redelijk gevarieerd verenigingsleven, ook voor jongeren. Daarnaast zijn er mooie initiatieven zoals de jeugdsoos en de zondagavond met carnaval. Echter er zijn ook uitdagingen zoals overlast of hangplekken. En misschien is er een “vergeten” groep jongeren binnen Vlierden die nergens terecht kan; wat kunnen we voor én samen met hen doen?

In dit blok vind je informatie over en van de projectgroepen die onderwerpen behandelen betrekking hebbend op de jongeren in Vlierden.