VLIERDEN – De ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan Vlierden-Zuid ’t Jeugdveld’ is in volle gang. Er worden stappen gezet om het terrein tijdig bouwrijp te maken en een herziening van het bestemmingsplan is in voorbereiding. Verder worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden bepaald, met mogelijkheden voor diverse typen woningen, van rijwoningen voor starters tot levensloopbestendig vrijstaande woningen.

Het terrein wordt ontwikkeld door de bewoners zelf, in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat nieuwe buren samen hun eigen buurt bouwen. Voordat er gebouwd kan worden, zullen we daarom óók moeten weten wie de toekomstige bewoners worden. In juni volgt er een uitnodiging voor een bijeenkomst (eind juni / begin juli). De vorm van de bijeenkomst wordt bepaald door de coronamaatregelen die op dat moment gelden. In deze bijeenkomst presenteert de gemeente het voorbereidings- en bouwproces, de stedenbouwkundige uitgangspunten en een voorlopige planning. Zo kunnen geïnteresseerden beoordelen of ze willen deelnemen. In de maanden daaropvolgend werken de toekomstige bewoners de plannen samen uit. Daarbij bepalen zij ook de grootte van de kavels en de woningtypes. 

Heeft u interesse om samen met anderen uw nieuwe huis te bouwen in Vlierden Zuid? Meld u zich dan aan via Samen Vlierden per mail: info@samenvlierden.nl. Indien u nog geen inventarisatieformulier heeft ingevuld kunt u bij aanmelding aangeven waar uw wens naar uitgaat (grootte van de woning, type woning etc.). U wordt na aanmelding uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst.

Bronvermelding: Stuurgroep Samen Vlierden
Categorieën: Nieuws