DEURNE – De gemeente Deurne kent sinds maandag negen nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau en een Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Drie dames en zeven heren werden vanwege de nog altijd heersende pandemie aan de deur verrast door burgemeester Greet Buter.

In verband met de coronamaatregelen was een grote bijeenkomst opnieuw niet mogelijk dit jaar, maar wel weer een feestelijk bezoekje aan de voordeur. De burgemeester sprak de gedecoreerden persoonlijk toe en de onderscheiding werd door partner of familielid opgespeld. Twee lintjes kwamen in Vlierden terecht en wel bij:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Onderscheiding-SE.jpg

Sjaak Eijsbouts
Eijsbouts is vanaf 1955 tot op de dag van vandaag actief in de handboogsport. Hij was als bestuurslid bij handboogvereniging Rozenjacht in Vlierden actief als secretaris en penningmeester. Daarnaast was hij als bestuurslid mede organisator van de viering van het 75-jarig bestaan, de viering van het 90-jarig jubileum, het 100-jarig jubileum en het 125-jarig jubileum. Ook was hij de grote kartrekker van de realisatie van een nieuw handboogcomplex in 1990. Handboog is de grote passie van Sjaak Eijsbouts. Niet alleen het sportieve aspect. Hij heeft een enorme interesse in de geschiedenis van de sport. Elk vrij uurtje wordt besteed aan onderzoek, vastlegging en zoektochten naar oud historisch materiaal om dit toe te voegen aan zijn archief dat hij helemaal heeft gedigitaliseerd. Zijn archief is een belangrijk informatieloket voor iedereen die iets over de geschiedenis van de handboogsport wil weten. Hij is dé archivaris van de handboogsport en uitgegroeid tot hét historisch geweten van de Nederlandse handboogbond. Sjaak Eijsbouts was in 1995 één van de oprichters van Dorpsraad Vlierden. Hij heeft 10 jaar lang als bestuurslid en penningmeester van de dorpsraad een grote bijdrage geleverd in de leefbaarheid en saamhorigheid in Vlierden. Behalve deze activiteiten is hij al jarenlang voorzitter en grote kartrekker van volleybalclub RSVV, is hij verantwoordelijk voor het behoud en het digitaliseren van het archief van de parochie Willibrordus Vlierden, draagt hij als lid van Gilde St. Willibrordus Vlierden zijn steentje bij in het behoud van de geschiedenis van dit gilde en ondersteunt hij als executeur testamentair families bij het overlijden van een familielid. De laatste jaren is hij dagelijks in de weer als mantelzorger voor zijn vrouw. Vanaf het moment dat zij werd opgenomen in kleinschalig wonen Zeilberg ondersteunt hij niet alleen zijn eigen vrouw, maar zet hij zich ook in als lid van de familieraad.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Onderscheiding-MJM.jpg

Marie-José Maas-Vermeulen
Maas zet zich op diverse manieren in voor de parochie Willibrord Vlierden. Als lid van de werkgroep gezinsvieringen is zij al vanaf 1993 verantwoordelijk voor de muzikale omlijsting van de gezinsvieringen die wekelijks worden gehouden. Ook is ze al die jaren lid van de liturgiegroep en is ze betrokken bij de voorbereidingen voor de communie en het vormsel. Daarnaast luistert zij samen met haar man en vier kinderen regelmatig in diverse bezettingen speciale eucharistievieringen op met hun muzikale klanken. Vanaf 2005 is zij secretaris van Dorpsraad Vlierden. Als secretaris was ze de spil van de dorpsraad. Toen de dorpsraad na een zeer intensieve periode in zwaar weer terecht kwam nam zij het voortouw om een dorpsraad nieuwe stijl op te richten. Dit werd het platform Samen Vlierden. Ook hierbij is zij als secretaris samen met de voorzitter een van de dragende en stimulerende krachten. Behalve bovenstaande activiteiten zet zij zich vanaf 2016 in bij fanfare Wilhelmina om vooral de jeugd enthousiast te krijgen voor musiceren, is ze bestuurslid en penningmeester van vrouwenorganisatie Zij Actief en is ze vanaf 2018 vrijwilligster bij de Oranjevereniging Deurne.

Bronvermelding: Weekblad voor Deurne  |  Foto's: Hein van Bakel

Categorieën: Nieuws