VLIERDEN – Het water staat scouting Vlierden weliswaar nog niet aan de lippen, maar door het uitblijven van coronasteun heeft de vereniging straks minder vet op de botten. En daarom had de gemeente Deurne die financiële hulp wel moeten geven.

Daar probeert penningmeester Johannes Bruinsma althans de bezwaarschriftencommissie van te overtuigen. Dat onafhankelijke adviesorgaan buigt zich over de vraag of Deurne de subsidieaanvraag van de scouting bij het gemeentelijke coronasteunfonds terecht afwees.

Ja, meent het gemeentebestuur. ,,Dit fonds is bedoeld voor organisaties die om dreigen te vallen’’, legt een ambtenaar op zitting uit. ,,We gaan voor het behouden van de voorzieningen en dat is een democratische keuze. De gemeenteraad ging ermee akkoord.’’ In februari kondigde de gemeente aan dat het steunfonds bedoeld is voor vrijwilligersorganisaties en culturele instellingen die in acute financiële nood komen. En dit niet zelf kunnen oplossen, ook niet met landelijke regelingen.

Misgelopen inkomsten

Dat geldt niet voor scouting Vlierden, bleek al tijdens de beoordeling van de aanvraag. En ook Bruinsma moet het tijdens de hoorzitting erkennen. ,,We hebben inderdaad een aardig banksaldo.’’ Tóch leed de scouting wel degelijk schade door de coronacrisis, werpt hij tegen. ,,We moesten evenementen annuleren en ook konden we onze blokhut niet verhuren. Daar liepen we geld door mis.’’ Maar hoeveel precies? Bruinsma gaat uit van een door minister Ollongren gemaakte schatting van gemiddelde schade voor scoutings: 9000 euro.

Scouting Vlierden kan nog weleens de zure vruchten plukken van die misgelopen inkomsten, vreest de penningmeester. ,,We hebben minder reserves en tegelijkertijd moesten we zuiniger leven. We schroefden het onderhoud aan de blokhut terug. En daar krijg je later de rekening voor gepresenteerd.’’

Rijksgelden

In de crisis moest de scouting interen en dat kan nooit de bedoeling zijn, is Bruinsma stellig. Hij brengt de door de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA’er René Peters in herinnering. Die had als uitkomst dat het kabinet 7,3 miljoen euro uittrekt om onder meer scoutings en speeltuinen te compenseren voor de geleden schade. Maar daar heeft Scouting Vlierden dus nog geen cent van gezien. ,,Ze hadden het niet nodig’’, is het standpunt van de gemeente.

En dat steekt de penningmeester. ,,Het is voor ons vooral een principezaak. We vinden dat we er recht op hebben.’’ Binnen enkele weken is duidelijk of de commissie er ook zo over denkt.

Bronvermelding: Eindhovens Dagblad | Harry Weerts | Foto: Scouting Vlierden 
Categorieën: Nieuws