VLIERDEN – De eerste stappen zijn gezet. Op ’t Jeugdveld zijn de groenstroken uitgedund en diverse bomen gekapt. Bij de gemeente zijn de stedenbouwkundigen druk bezig met de mogelijke verkaveling, waarbij de door geïnteresseerden opgegeven voorkeuren en wensen als input wordt gebruikt. Men verwacht over enkele weken de verkaveling uitgewerkt te hebben.

Daarna wordt door de gemeente en Samen Vlierden een infopakket samengesteld waarin alle gegevens te vinden zijn, d.w.z. hoe ziet de verkaveling eruit, wat zijn de kosten per kavel, hoe gaat de loting in zijn werk etcetera. Dit infopakket wordt toegestuurd aan de geïnteresseerden waarop wederom de vraag komt of mensen nog steeds geïnteresseerd zijn. De volgende stap is dan een bijeenkomst in oktober waarin de kavels werkelijk verdeeld gaan worden; waar nodig (bij te veel interesse voor een bepaald kavel) wordt geloot.

De mensen die een kavel toegewezen krijgen kunnen zich daarna gaan bezighouden met het oprichten van een CPO projectgroep en de vervolgstappen gaan inzetten.

Bronvermelding: Stuurgroep Samen Vlierden
Categorieën: Nieuws