Er zijn al diverse goede initiatieven opgestart. Denk aan de inloopmiddagen die goed bezocht worden. Maar wat heeft deze doelgroep nog meer nodig? En vergeet ook niet wat deze doelgroep ons kan bieden. Ouderen zijn tegenwoordig langer vitaal en een belangrijk geheugen van Vlierden. Hoe kunnen we ze optimaal inzetten en betrekken om de leefbaarheid in Vlierden te bevorderen. Hoe kunnen we de KBO op een goede manier betrekken?

In dit blok vind je informatie van en over de projectgroepen die onderwerpen behandelen betrekking hebbend op ouderen en welzijn in Vlierden.