In 2015 is door de Raad van de gemeente Deurne het “Beleidsplan openbare verlichting” vastgesteld.  Doel van de gemeente Deurne is om a. in de komende jaren via sanering (met name in parken en grote delen van het buitengebied) een bepaalde bezuiniging te realiseren en b. alle verlichting te vervangen door Ledverlichting. De gemeente wil met bewoners in gesprek om tot een goede uitvoering van de plannen te komen. Daar waar het de verlichting in en om Vlierden betreft zal de projectgroep Openbare Verlichting van Samen Vlierden gesprekspartner zijn. Het streven is om in maart 2017 een verlichtingsplan op tafel te hebben dat zo veel mogelijk aan de wensen van alle inwoners voldoet en voor iedereen acceptabel is.

De Projectgroep Openbare verlichting bestaat uit de volgende leden: Wilma Koolen-Hermkes, Wilbert van Paassen, Martien Nooijen, Lendert Coppens en Peter Eijsbouts.
Zij gaan in de komende maanden aan de slag om voor Vlierden een nieuw verlichtingsplan op te stellen wat voldoet aan de vereisten van het beleidsplan, maar dat tevens de wensen vanuit de vlierdense gemeenschap niet uit het oog verliest. De projectgroep zal in de komende maanden een beroep doen op de inwoners van Vlierden om input te geven betreffende de openbare verlichting in hun buurt of straat. Dit zal waarschijnlijk via een informatieavond met daaraan gekoppeld een enquête of vragenformulier gebeuren. Het doel is om in het voorjaar een compleet plan te kunnen presenteren waarna de gemeente met dit plan aan de slag zal gaan.

De projectgroep zal eenieder via facebook, website en trommeltje op de hoogte houden van de vorderingen, mocht je in de tussentijd graag je opmerkingen of wensen kenbaar maken aan de projectgroep dan kan dit via het algemene e-mailadres van Samen Vlierden: info@samenvlierden.nl

Aanvulling d.d. 16.02.2017 ►

Inmiddels heeft de projectgroep het openbare verlichtingsplan geïnventariseerd en een opzet gemaakt voor de toekomstige situatie. Met inachtneming van het beleidsplan is gekeken waar lichtpunten gesaneerd zouden kunnen worden, waar ze zeker moeten blijven staan en waar eventueel andere wensen zijn t.a.v. bijvoorbeeld belijning op de weg of schrikhekken. Door middel van een informatiebrief en een informatieavond wordt de input van Vlierdenaren gevraagd.
De informatieavond wordt gehouden op woensdag 08 maart 2017 in MFA ’t Huis, aanvang 20.00 uur.

Het “Beleidsplan openbare verlichting”, de aanvulling hierop, de informatiebrief én de gehouden presentatie van 08.03.2017 zijn allen te vinden onder de knop:  Downloads

Aanvulling d.d. 15.04.2017 ►

Proef uitschakelen lichtmasten
De Projectgroep Openbare Verlichting van Samen Vlierden gaat, om te komen tot een goed verlichtingsplan, testen waar in de kern van Vlierden lantaarnpalen gesaneerd kunnen worden. Hiervoor worden op verschillende locaties lichtmasten uitgeschakeld. De proefperiode start in week 15 en duurt 3 à 4 weken.
De hoop is dat bewoners gaan reageren en hun ervaringen (zowel positief als negatief) doorgeven o.a. via info@samenvlierden.nl. Een en ander zal bijdragen aan een goed en door inwoners gedragen verlichtingsplan.

Aanvulling d.d. 06.11.2017 ►

De Projectgroep Openbare Verlichting is met gemeente Deurne tot overeenstemming gekomen met betrekking tot het openbare verlichtingsplan voor Vlierden en het buitengebied. De werkgroep is tevreden over het bereikte resultaat, we hebben op belangrijke punten in het buitengebied verlichting weten te behouden en verder wordt de schoolroute van Vlierden naar Deurne over de Vloeieindseweg en het Knoflookpad extra verlicht. Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om de definitieve plannen en het onderliggende beleidsplan van de gemeente in te zien. Dit kan op dinsdag 14 november a.s. tijdens de inloop voorafgaand aan de vergadering van Samen Vlierden. De inloop is van 20:00 tot 20:30.

Aanvulling d.d. 08.12.2017 ►

De overeenkomst met de gemeente Deurne is ondertekend. De definitieve tekeningen van het verlichtingsplan Vlierden en de buitengebieden zijn te downloaden via de knop downloads of door op de volgende linken te klikken: Tekening 1tekening 2tekening 3tekening 4tekening 5tekening 5atekening 6 en tekening 7.

Aanvulling d.d. 19.09.2018 ►

De gemeente Deurne is onlangs -zoals u wellicht is opgevallen- gestart met het saneren van lantaarnpalen in de bebouwde kom van Vlierden. Een en ander conform het vastgestelde openbare verlichtingsplan. Afgesproken is dat de overige lantaarnpalen in de straten waar palen verwijderd zijn, de hele nacht blijven branden. Mocht dit bij jou in de straat niet het geval zijn, gelieve dit dan te melden bij de Stuurgroep van Samen Vlierden via: info@samenvlierden.nl
De volgende stappen zijn het aanpakken van de fietsroutes, het plaatsen van reflectieborden en -paaltjes, het aanpassen van de mast op de rotonde en het plaatsen van een mast op de Waagweg (na sanering van deze weg). De stuurgroep Samen Vlierden houdt de voortgang en de uitvoering van het openbare verlichtingsplan nauwlettend in de gaten.

Aanvulling d.d. 08.01.2019 ►

De fietspadverlichting die gebruikt is op de Vlierdenseweg (ri Deurne), maakt deel uit van een gesubsidieerde test van de provincie Noord-Brabant met door sensoren aangestuurde verlichting. Alles brandt op 20% en als er een fietser aankomt gaat de lamp naar 80%. De verlichting is maar aan één kant aangebracht, omdat er aan de andere zijde geen bekabeling aanwezig is. Hiervoor is vooralsnog geen budget. De huidige verlichting zou voldoende moeten zijn. T.z.t. wordt bekeken of dit ook het geval is. 

Aanvulling d.d. 20.11.2020 ►

Test fietspadverlichting Vlierdenseweg
De test van de slimme fietspadverlichting aan de Vlierdenseweg (van de kom Vlierden tot rotonde bij Willibrordhaeghe) is een nieuwe fase ingegaan. Het automatisch aan- en uitschakelen is nu technisch mogelijk gemaakt. De verlichting schakelt nu aan zodra je de kom van Vlierden uitgaat en als het goed is schakelt naar gelang je verder gaat steeds de volgende lamp aan. De lampen schakelen na een bepaalde tijd ook weer automatisch uit. In deze fase wordt getest of de lampen ook werkelijk op tijd aan gaan en of ze voldoende lang blijven branden, niet alleen voor fietsers, maar ook voor bijvoorbeeld wandelaars die van het fietspad gebruik maken.
Omdat praktijkervaring heel belangrijk is om de werking te controleren vragen wij aan de gebruikers van het fietspad om hun ervaringen met ons te delen. Mocht je merken dat er lampen zijn die niet snel genoeg aan of te snel weer uit gaan laat dit dan weten via een mail aan info@samenvlierden.nl (indien mogelijk ook melden om welke lantaarnpaal het gaat).

Aanvulling d.d. 12.01.2021 ►

Het communiceren tussen de ‘slimme’ lantaarnpalen aan het fietspad richting Deurne verloopt niet goed. De gemeente heeft besloten de lampen continue op een laag niveau te laten branden. Fiets je vanuit Vlierden richting Deurne dan springen de lampen allemaal vol aan en blijven ze een bepaalde tijd branden.

De uitvoering van het openbare verlichtingsplan is afgerond en eindevaluatie met de gemeente heeft plaatsgevonden.