Het lijkt de Stuurgroep van Samen Vlierden zinvol om de diverse speelveldjes in Vlierden eens onder de loep te nemen. Voldoen ze nog aan de wensen van de omwonenden? Is vernieuwing of verplaatsingen van speeltoestellen gewenst? We zijn daarom op zoek naar enkele betrokken personen die voor een korte periode deel uit willen maken van de Projectgroep Speelvoorzieningen. Iets voor jou? Laat het ons per omgaande weten zodat de projectgroep op korte termijn van start kan gaan. Aanmelden kan via: info@samenvlierden.nl

Aanvulling d.d. 28.06.2017 ►

Een aantal jonge ouders heeft gereageerd op de hierboven verwoorde oproep en dus is de Projectgroep Speelvoorzieningen een feit. De groep bestaat uit Nicole Van Bree, Maartje van Dijk, Hellen Rinket, Roland van Roosmalen, Sandra Tielen en namens Samen Vlierden Marie-José Maas. Het doel is om met weloverwogen plannen te komen tot mooie initaitieven. Om te weten wat de inwoners van Vlierden vinden van de huidige speelveldjes en wat hun eventuele wensen zijn, is een korte vragenlijst opgesteld. Deze is via het Trommeltje en de kinderen van de basisschool verspreid in Vlierden. Na de zomervakantie zullen de resultaten van deze enquête worden gepubliceerd in het Trommeltje en op de facebookpagina en website van Samen Vlierden. Ook heeft er al een duidelijk, verhelderend en open gesprek plaatsgevonden met de gemeente Deurne.

Aanvulling d.d. 28.09.2017 ►

Zoals toegezegd hieronder het resultaat van de voor de vakantie uitgezette enquête. We geven de antwoorden per vraag.

 • Heeft u (klein)kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Zo ja, hoeveel en in welke leeftijd?
  0-6 jaar: 50% | 6-12 jaar: 40% | 12-18 jaar: 9%
 • Maakt u gebruik van de huidige speelveldjes? 
  Ja: 84% | Nee: 16%
 • Bent u tevreden over de huidige speelveldjes? 
  Tevreden: 40% | Niet tevreden: 60%
 • Hoelang bent u bereid te lopen voor een speelveldje? 
  0-5 min: 30% | 5-10 min: 55% | 10-15 min: 15%
 • Wat vindt u van één groot speelveld op een (meer) gecentreerde locatie? 
  Voor: 77% | Tegen: 5% | Geen voorkeur 18% 
 • Heeft u ideeën voor een geschikte locatie. Zo ja, welke locatie(s)? 
  Genoemd worden: Pleintje bij de kiosk | Bij de street (oude gymzaal) | Veldje bij Bert & Ernie/school | Voetbalveld | Petersakker | Hoge zijdeweg | Bij het Fletcher hotel 
 • Mag het een ontmoetingsplek worden voor jong en oud?
  Ja: 90 % | Liever niet: 10%  

Het resultaat van de enquête geeft voldoende inspiratie en aanknopingspunten om door te gaan met de projectgroep. De volgende stap is opnieuw in gesprek gaan met de gemeente om op basis van het bovenstaande te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen ons dorp. Alle speellocaties en speeltoestellen zullen worden bekeken, rekening houdend met de wensen van de bewoners van Vlierden. Daarnaast zullen diverse fondsen worden aangeschreven om voldoende financiële middelen te verkrijgen.
Heb je opmerkingen, vragen en/of ideeën? Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken! Spreek gerust één van de leden van de Projectgroep Speelvoorzieningen aan of stuur een mailtje naar: info@samenvlierden.nl 

Aanvulling d.d. 12.06.2018 ►

Het idee is om een speelplek te creëren op het grasveld bij de basisschool. De buurt is geïnformeerd en staat achter het plan. Komende week wordt de school bezocht; de kinderen gaan nl. meedenken en een ontwerp maken. De plannen van de kinderen worden voorgelegd aan een ontwerper en aan de gemeente. Daarna wordt er gekeken naar de kosten en mogelijke leveranciers, en worden er vrijwilligers en sponsoren gezocht.  

Aanvulling d.d. 24.04.2019 ►

Het is een tijdje rustig geweest rondom de berichtgeving over het te realiseren speelveld bij school. De gemeente heeft groen licht gegeven en intussen zijn verschillende partijen/instanties geraadpleegd en worden er allerlei plannen uitgewerkt. In deze plannen worden de wensen van de leerlingen van de Wegwijzer meegenomen. We hopen dit jaar te kunnen starten met de aanleg van het speelveld. Voordat het zover is moet er nog het een en ander gebeuren. Allereerst moeten er financiële middelen gegenereerd worden om de realisatie van het speelveld mogelijk te maken. Ook willen we een groep vormen van dorpsgenoten die een bijdrage kunnen en willen leveren in de daadwerkelijke aanleg van het speelveld. We zullen mensen actief benaderen hiervoor, maar natuurlijk kun je je altijd aanmelden bij de projectgroep. Spreek iemand van ons aan of reageer via: info@samenvlierden.nl. Alle hulp is welkom!

Aanvulling d.d. 12.11.2019 ►

Helaas moet geconstateerd worden dat ondanks de inzet van de projectgroep de start van de aanleg van het speelveld niet meer dit jaar plaats zal vinden. Verschillende factoren hebben hierbij een rol gespeeld. Wel zijn er concrete afspraken gemaakt met de firma Fransen Houthandel, die als leverancier is aangetrokken. Ook hebben al enkele lokale bedrijven hun medewerking aangeboden. Zodra visualisatie van het plan gereed is zal het plan gepresenteerd worden aan Vlierden.

Aanvulling d.d. 08.12.2020 ►

Met name de vele wisselingen bij de gemeente Deurne -waarmee het plan kortgesloten moet worden en die goedkeuring moet geven- hebben een negatieve invloed op de gehele planning. Uiteraard heeft het plan ook de nodige vertraging opgelopen door de corona-maatregelen. Contact met de gemeente is onlangs weer opgestart, de tekening aangepast en het promotiefilmpje om Vlierden enthousiast te maken en te prikkelen om mee te werken aan de realisatie van het speelveldje is in de maak. 

Aanvulling d.d. 27.01.2022 ►

Afgelopen jaren zijn we enthousiast bezig geweest om tot een plan te komen voor een mooie speelgelegenheid bij het veld naast de basisschool. Door corona en wisselingen bij de gemeente is het een en ander helaas vertraagd. Nu zijn we op zoek naar nieuwe leden, die samen met ons en een gezonde portie energie, het plan om kunnen zetten in actie. Dus denk jij: Hé, dat is leuk! Dan komen we graag in contact met jou! Stuur een mail naar info@samenvlierden.nl en we nemen contact met je op.

Aanvulling d.d. 21.02.2024 ►

Het gaat er nu toch echt van komen. Volgende week zal de eerste schep in de grond gaan voor ons mooie speelveld in Vlierden. Daar zijn we erg blij mee. Dat betekent dat er vanaf volgende week een hek wordt geplaatst om het terrein. Dit voor de veiligheid, maar ook om anderen van het terrein te weren. De komende periode wordt er aan de grond gewerkt, speeltoestellen geplaatst en beplanting aangelegd. Het is erg belangrijk dat er dan niemand dit terrein betreedt. 
Afgelopen periode is er een informatiebijeenkomst geweest in MFA ’t Huis en zijn de kinderen op school ingelicht. De kinderen hebben een kleurplaat en hun ideeën voor een naam voor het speelveld in mogen leveren. Velen hebben dit gedaan.
Als alles volgens plan verloopt hopen we in de maand mei een feestelijke opening te houden.