De Stuurgroep van Samen Vlierden is gevraagd een projectgroep te formeren die de kermis in Vlierden nieuw leven in wil blazen, zodat het weer een echt dorpsfeest wordt. We zijn daarom op zoek naar enkele betrokken personen die voor een korte periode deel uit willen maken van de Projectgroep Vlierden Kermis. Iets voor u? Laat het ons per omgaande weten zodat de projectgroep op korte termijn van start kan gaan. Aanmelden kan via: info@samenvlierden.nl

Aanvulling d.d. 11.12.2018 ►

Met het oog op de bestaande afspraken met gemeente en kermisexploitanten is het niet mogelijk om eerder dan in 2020 Vlierden kermis in een geheel nieuw jasje te steken. De Projectgroep Vlierden Kermis, bestaande uit Leon Thijssen, Frans Fransen, Patrick van Horne en Peter Eijsbouts, gaat na de evaluatie van kermis 2019 kijken welke plannen haalbaar zijn en verder uitgewerkt kunnen worden.

Aanvulling d.d. 12.12.2019 ►

Vlierden kermis in een nieuw jasje
De projectgroep is de afgelopen maanden bezig geweest met het inventariseren van de mogelijkheden en wensen ten aanzien van Vlierden Kermis. Er is overleg geweest met enkele omliggende dorpen en de gemeente Deurne. Laatstgenoemde verleent medewerking aan het voorstel om de gehele organisatie onder de noemer ‘dorpsfeest’ bij de projectgroep neer te leggen, inclusief het inhuren van attracties, het opzetten van andere activiteiten en het inrichten van een horecaplein. Vlierden kermis moet weer een echt dorpsfeest worden voor jong en oud.
De eerste editie zal plaatsvinden van vrijdag 15 mei 2020 tot en met zondag 17 mei 2020. Waarbij op de zaterdag Fanfare Wilhelmina haar 100-jarig bestaan viert. Het dorpsfeest dat gratis toegankelijk zal zijn wordt een heus festival met optredens, gezellig terras en diverse attracties. Blok deze data alvast in je agenda. Meer info volgt t.z.t.

Aanvulling d.d. 31.03.2020 ►

Dorpsfestival Vlierden afgelast
Helaas kan ook het dorpsfestival dat gepland stond voor het weekend van 15-17 mei 2020 als gevolg van de corona-maatregelen niet doorgaan. De organisatie beraadt zich nog of een eventuele vervangende datum mogelijk is.

Aanvulling d.d. 09.06.2020 ►

De werkgroep heeft eraan gedacht om de activiteit “Vlierden kermis” te verzetten naar de herfst van dit jaar. Er is uiteindelijk toch besloten om alle activiteiten te verzetten naar 2021. 

Aanvulling d.d. 06.03.2021 ►

Het ziet er niet naar uit dat het vorig jaar in mei afgelaste dorpsfestival dit jaar wel doorgang kan vinden. Derhalve heeft de werkgroep Dorpsfestival moeten besluiten het groots opgezette festival door te schuiven naar 2022. Wel wil men -als het weer mag- in oktober een kleinschalig alternatief organiseren voor alle doelgroepen, van jong tot oud(er). Dus noteer vast in uw agenda: