Wat is Samen Vlierden?

Samen Vlierden is een allesomvattend positief en breed gedragen platform voor Vlierden ter behoud van en waar nodig ter verbetering van de leefbaarheid. Hiertoe zijn vooralsnog, naast de Stuurgroep, vijf werktakken in het leven geroepen. Iedere tak vertegenwoordigt een bepaalde bevolkingsgroep of behandelt een bepaald thema. Bespreking van -voor Vlierden van belang zijnde- onderwerpen zal gebeuren door middel van tijdelijke -door de Stuurgroep te formeren- projectgroepen die onder gebracht worden bij een van deze werktakken. De Stuurgroep van Samen Vlierden heeft bij dit alles een coördinerende en ondersteunende rol. Daarnaast treedt zij op als gesprekspartner van bijvoorbeeld de gemeente Deurne of andere vertegenwoordigende instanties. De werkwijze van Samen Vlierden wordt toegelicht in de in 2016 bij de start gehouden en op youtube geplaatste presentatie.
De website en facebookpagina van Samen Vlierden zijn evenals Het Trommeltje de belangrijkste communicatiemiddelen voor de Stuurgroep en de diverse projectgroepen. Houd deze dus goed in de gaten om te weten wat er speelt in ons dorp.

Heb je vragen of suggesties laat het ons weten via info@samenvlierden.nl Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werktakken of deel uit wil maken van een projectgroep kun je dat via dit mail-adres aangeven.

Klik voor meer informatie op een van de volgende knoppen:

Correspondentieadres:       
Samen Vlierden
Vlierdenseweg 158
5756 AC Vlierden