De Stuurgroep van Samen Vlierden bestaat uit:

 Peter Eijsbouts Voorzitter
 Marie-José Maas Secretaris
 Herman Janssen Penningmeester
 Yvonne Leesberg PR & Communicatie
 Rob van den Heuvel Bestuurslid
 Peter van Otterdijk Bestuurslid

De Stuurgroep van Samen Vlierden heeft een coördinerende en ondersteunende rol en treedt op als gesprekspartner voor bijvoorbeeld de gemeente Deurne of andere vertegenwoordigende instanties.

De Stuurgroep vergadert in principe iedere tweede dinsdag van de maand in MFA ’t Huis, waarbij het eerste halfuur ingericht wordt als inloopmoment. Heb je een vraag of suggestie voor Samen Vlierden, dan ben je tussen 20.00-20.30 uur van harte welkom bij een van de stuurgroepvergaderingen. Uiteraard is de Stuurgroep ook per mail te bereiken en wel via: info@samenvlierden.nl