Het verenigingsleven draait op vrijwilligers. Veel verenigingen ondervinden hier steeds meer knelpunten. Wellicht zijn er onderdelen waarop er beter en meer samengewerkt kan worden. Zijn de verenigingen goed gefaciliteerd en waar zitten problemen? Zijn deze met samenwerking op te lossen? En valt er nog meer uit te halen (kennisdeling, inkoopvoordelen, etc.)?

In dit blok vind je informatie van en over de projecten c.q. projectgroepen die zich bezig houden met onderwerpen betrekking hebbend op verenigingen en samenwerking.