Hoe kunnen we zorgen dat we Vlierden toekomstbestendig houden op het gebied van Wonen en Werken.

In dit blok vind je informatie over en van de projecten c.q. projectgroepen die onderwerpen behandelen betrekking hebbend op wonen en werken in Vlierden.